הגנת הפרטיות

זוהי הצהרת הפרטיות של פנגו סוכנות לביטוח (2019) בע"מ (להלן: "הסוכנות" או כל פנייה בגוף ראשון). הסוכנות נמצאת בבעלות משותפת של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ושל חברת פנגו פיי אנד גו בע"מ.

בהצהרת פרטיות זו, נפרט את נהלי איסוף המידע על ידנו, בעת שימוש בשירותי הסוכנות, הן במסגרת אתר האינטרנט הזמין בכתובת: www.pango-ins.co.il והן במסגרת האפליקציה שלנו, לרבות סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע, על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של הצהרת פרטיות זו בטרם השימוש בשירותים.

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ולשאר הדינים החלים עלינו, כגון הוראות המפקח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ולפי הצהרת פרטיות זו.

הצהרת פרטיות זו חלה על מידע שמזהה אותך באופן אישי ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל ההגדרות והמונחים בהצהרת הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. הצהרת פרטיות זו חלה ביחס לכל שימוש בשירותים, כולם או חלקם והינם הסכם משפטי מחייב בינך לבין הסוכנות. האמור בהצהרת פרטיות זו מוסיף על הוראות הגנת הפרטיות אשר עשויות להופיע במסמכים שתקבל במסגרת השירות אליו הצטרפת (ביטוח רכב, למשל). אנו ממליצים לך לבדוק הוראות אלו ביחס להגנת הפרטיות ו/או השימוש במידע שלך, שכן האמור בשני המסמכים יחול עליך במקביל.

כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך, אך אם תבחר שלא למסור מידע, עלולה להימנע מאיתנו היכולת לספק לך שירותים מסוימים.

הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את הצהרת הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת הצהרת הפרטיות המעודכנת. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". במידה והסוכנות תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, הסוכנות תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך.

סוגי המידע שאנו אוספים:

אנו מעבדים בעת השימוש בשירותים, סוגי מידע שונים, לרבות:

 • מידע הנמסר על ידך במסגרת תהליך קבלת הצעת מחיר ו/או הנפקת הפוליסה – במסגרת התהליך תתבקש למסור מידע, אשר עשוי לכלול גם מידע אישי ומזהה, כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, גיל, מצב משפחתי, מספר רכב ועבר ביטוחי.
 • יצירת קשר, שירות לקוחות וסקרים– במידה ותבחר ליצור קשר עמנו, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם, כתובת אלקטרונית ומספר טלפון וכן כל מידע אשר תבחר מיוזמתך למסור במסגרת אמצעים אלו. בנוסף, אנו נעבד מידע שתמסור לנו במסגרת מילוי סקרים.
 • מידע על צדדים שלישיים אשר יימסר על ידי בעל הפוליסה ו/או מגיש הבקשה– במסגרת בקשה לקבלת הצעת מחיר ו/או להנפקת פוליסה, ייתכן ותידרש למסור מידע אישי ומזהה ביחס לצדדים שלישיים הרלוונטיים לאותה פוליסה (כגון נהגים נוספים אשר תבקש לכלול תחת פוליסת ביטוח רכב). מידע זה עשוי לכלול שם מלא, מספר תעודת זהות ותאריך לידה. הנך מתחייב שלא לספק מידע של צד שלישי ללא סמכות ו/או הרשאה ו/או ללא הסכמתו לכך, לתנאי השימוש ולהצהרת פרטיות זו. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם צד שלישי או ישות משפטית, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו.
 • פרטי תשלום- כגון מספר חשבון בנק ומספר כרטיס אשראי ותוקפו. לתשומת ליבך, הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד ג' ועל כן פרטי האשראי או התשלומים אינם נשמרים במאגריה של הסוכנות.
 • מידע על פעילותך באתר האינטרנט ובאפליקציה שלנו- כתובת IP, מיקום, זמני פעילות באתר, עמודים בהם ביקרת ומידע על המכשיר דרכו נעשה השימוש באתר או באפליקציה.
 • מידע שנאסף בעת השימוש באתר או באפליקציה- מידע על ציוד הקצה (למשל, דגם מכשיר טלפון נייד, עוצמת קליטה ומשך הפעילות), גירסת מערכת ההפעלה, כתובת IP, כתובת MAC (אם אישרת את איסופם בעת התקנת האפליקציה).

הדרכים בהן נאסוף מידע:

 • כשאתה מוסר לנו מידע באתר, באפליקציה או דרך שירות הלקוחות.
 • כשצדדים אחרים מעבירים אלינו מידע – לשם מתן השירותים, ייעולם ושיפורם וכן לצורכי אימות, אנו עשויים לקבל מצדדים שלישיים שונים המספקים עבורנו שירותים מידע נוסף, ובכללו פרטים מזהים או שעשויים לזהותך, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע שלנו, לדוגמא, מידע אשר יועבר אלינו ממאגר המידע למניעת הונאות ביטוח לצורכי אימות הפרטים שמסרת. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש והצהרת פרטיות זו.
 • מידע המשודר באופן אוטומטי ממכשירך כשאתה מתקין את האפליקציה שלנו, משתמש בה או באתר

שימוש בטכנולוגיות כגון קוקיות (cookies), tags וweb beacons, וכן SDK, כולל כלי ניטור של צדדים שלישיים. כלים אלה מנטרים את פעילותך באתר או באפליקציה ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, משך ביקור באתר או באפליקציה, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד, אנו נשתמש בכלי ניתוח שונים, כגון:

Google Analytics: למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ – Google Analytics באתר או באפליקציה, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/intl/en/policies/privacy . כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook Analytic & Remarketing: אנו נשתמש בקוקיות ורכיב SDK מטעם Facebook לצורכי ניתוח שימוש בשירותים וכן לצורכי פרסום מותאם אישית (רימרקטינג). הצהרת הפרטיות של Facebook זמינה בכתובת: https://www.facebook.com/about/privacy/update והצהרת הפרטיות בקשר לקוקיות זמינה בכתובת: www.facebook.com/policies/cookies.

רכיב SDK  מטעם AppsFlayer Ltd – מדיניות הפרטיות של AppFlayer זמינה בכתובת: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

יובהר כי, הסוכנות לא תאסוף באמצעות ה – SDK, מלוא המידע המפורט בהצהרת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, אלא אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירותים ושיפורם.

כמו כן, תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך.  ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים: Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer ; Safari ; Edge ; Opera ; www.allaboutcookies.org. אם תחסום או תמחק קוקיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך בשירותים עשויה להיות מוגבלת.

למידע על הפסקת איסופו של מידע מסויים דרך האפליקציה אשר הותקנה במכשיר Android ראה: https://support.google.com/ads/answer/2662922 , במכשירiOS  ראה: https://support.apple.com/en-il/HT205223.

 • שים לב, מידע אודותייך יועבר לחברות ביטוח לצורך הצעת ביטוח. חברות ביטוח אוספות מידע מגורמים שונים, לרבות ממשלתיים, ולכן יתכנו דרכי איסוף מידע נוספות.
 • הצהרת פרטיות זו אינה מחליפה תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך האתר ו/או האפליקציה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך האתר ו/או האפליקציה ו/או בעקבות לחיצה על קישור מהם, אזי השימוש באתרים המקושרים יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. שימוש באתרים המקושרים ו/או גלישה בהם ו/או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי ממסמך זה.

השימושים במידע:

המידע שנאסף ישמש אותנו בעיקר לצורך אספקת השירותים שלנו, ציות להוראות הדין והגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו.

חלק אינהרנטי משירותנו כסוכנות ביטוח כרוך בהעברת מידע לחברות ביטוח על מנת שאלה ירכיבו לך הצעה לסוג הביטוח אותו ביקשת. משכך, מילוי פרטים על ידך  ולחיצה על לחצן " לקבלת הצעת מחיר" (או נוסח דומה) מהווים את הסכמתך להעברת מידע לצד שלישי (חברות הביטוח). המידע יעובד במערכות חברות הביטוח הרלוונטיות לפי הצהרת הפרטיות שלהן ויהיה כפוף לנהלי הפרטיות שלהן.

שימוש נוסף שנעשה במידע יהיה לפי כל דין, למשל:

 • בדיקת מסגרת אשראי עבור רכישת פוליסת ביטוח שביצעת אצלנו (יצוין כי החיוב עצמו נעשה במסגרת חברות הביטוח).
 • יצירת קשר.
 • ניהול, בקרה ושיפור הפעילות שלנו.
 • התאמת השירותים שלנו אלייך.
 • טיפול בתלונות, הקלטת שיחות ומתן שירות לקוחות.
 • טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו.
 • אימות זהותך.
 • קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו.
 • איתור ומניעה של הונאות או פעולות לא חוקיות אחרות.
 • אבטחת מידע.
 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התגוננות מתביעות.
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.
 • אנונימיזציה ופסאודונימיזציה- לצורך שיפור השירותים שלנו, אבטחת מידע וביצוע עיבודים מתקדמים סטטיסטים עבור מחקרי שוק וסקרים של הסוכנות. יתכן שנעביר דוחות סטטיסטים לצדדים שלישיים לשימושים שונים, אך זאת לאחר שנקטנו אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר (כמו למשל העברת מידע אגרגטיבי, על קבוצת לקוחות).
 • העשרת תוכן האתר והאפליקציה שלנו באמצעות קוקיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר ובאפליקציה.
 • פרסומות (כולל פרסומות מותאמות אישית)- אלא אם סירבת לכך, המידע ישמש אותנו ו/או מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים מותאמים אישית, באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, רשתות חברתיות ועוד.

תוכל לבקש להימחק מרשימת הדיוור המותאם אישית במשלוח פנייה בכתב לכתובת הדוא"ל Info@pango-ins.co.il.

תוכל לבקש להימחק מרשימת התפוצה למשלוח פרסומות אחרות שנשלחו אלייך בדוא"ל ובהודעת SMS באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות , באמצעות פרטי הקשר המפורטים מטה או בדרך הכתובה בפרסומת עצמה. בפנייה זו עלייך לציין את הפרטים הרלוונטיים.

נוכל להמשיך ולשלוח לך הודעות שהדין לא מחייב את הסרתן או שהדין מתיר או מחייב לשלוח אותן.

לעיתים תוכל לבקש מאיתנו למחוק מידע נוסף, אם הוא איננו דרוש לנו לתפעול השוטף, לציות להוראות הדין, להתגוננות מתביעות משפטיות או לאינטרסים לגיטימיים אחרים שלנו, בכפוף להוראות הדין.

העברת מידע לצד שלישי:

מידע אודותייך יכול להיות מועבר לצדדים שלישיים, וזאת לשם מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי הצהרת פרטיות זו או על פי הרשאתך.

למשל, נעביר מידע לספקים שלנו או קבלני משנה אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי שירותי סליקה, סיוע שיווקי, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').

אנו רשאים לשתף את המידע אשר נאסף ממך ו/או ביחס אלייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין הסוכנות ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו הסוכנות תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של הסוכנות.

כמו כן, כאמור לעיל, מידע אודותייך יועבר לחברות ביטוח לצורך הצעת ביטוח.

בכפוף להוראות הדין, הסוכנות רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על הסוכנות.

לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך  ו/או על מנת לספק לך שירותים שביקשת, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והסוכנות אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

אבטחת מידע והצפנה:

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, עדיין קיימת סכנת חדירה או כי מידע יגיע לצדדים שלישיים. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.

אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, אף אם הדבר נעשה שלא בהסכמתך. האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, למשל:

 • אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"). לעולם לא נפנה אלייך בדואר אלקטרוני בבקשה לקבל קוד סודי.
 • וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) נכונים.
 • השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה.
 • דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.
 • התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך.

אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, פנה לשירות הלקוחות שלנו מיד.

זכויות המשתמש:

תוכל לעיין במידע אודותייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק) שמצוי אצלנו באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל Info@pango-ins.co.il. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו.

מידע הדרוש לסוכנות לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם השירותים או לצורך המשך אספקת השירותים בעתיד- יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מאיתנו למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף בכפוף להוראות הדין. כמו כן, כמפורט בהצהרת פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק מהשירותים, הסוכנות משתפת מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאיתנו למחוק את המידע לגביך, לא נוכל למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.

הדין החל :

על הצהרת פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל. עם זאת, חלק מהשירותים שלנו מסופקים על ידי ספקים שנמצאים בחו"ל. העברת מידע מחוץ לישראל תיעשה בהתאם לדין הישראלי, אך יחול על המידע גם דין המדינה בה הוא מאוחסן.

יצירת קשר:

בכל שאלה ניתן לפנות לסוכנות, כדלקמן:

פנגו סוכנות לביטוח (2018) בע"מ

כתובת: הסיבים 49 פתח-תקווה, ישראל.

מוקד שירות לקוחות: 6543*

כתובת דוא"ל: Info@pango-ins.co.il

 

לקבלת הצעה

השאירו פרטים לקבלת הצעה:

אנא הזינו שם מלא
אנא הזינו מספר טלפון
אנא הזינו כתובת מייל
אנא הזינו תאריך תקין
אני מסכים לקבל חומרים פרסומיים
ליצירת קשר טלפוני חייגו:
6543*

פרטייך נשלחו בהצלחה. נחזור אלייך בהקדם.